feb.15

Bibliotecar în rural? Fii coordonatorul unui club de fete puternice!

Categorii //Stiri

Fundația Progress anunță apelul de participare în etapa pilot (12 luni) a proiectului Girl Power Network – Rețeaua fetelor puternice din rural, derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  

Participanți eligibili în etapa pilot:

10 Biblioteci din mediul rural (publice și/sau școlare) care vor fi înscrise în proiect în ordinea trimiterii formularului de participare și a îndeplinirii criteriilor de selecție.

Formularul completat va fi transmis cel târziu până la data de 23 februarie 2022, ora 17:00.

Rezultatele selecției vor fi anunțate câștigătorilor prin e-mail, până la data de 28 februarie 2022

În cazul în care mai mult de 10 biblioteci rurale vor fi eligibile, primele zece vor implementa proiectul în etapa pilot, iar celelalte vor fi înscrise automat în etapa a doua a proiectului.

Durata proiectului: 24 luni începând cu data anunțării rezultatelor. Proiectul se va desfășura în două etape. 

În etapa întâi (pilot) cu o durată de 12 luni (anul 1 de implementare), proiectul va fi implementat de 10 biblioteci rurale care trimit formularul de participare și îndeplinesc criteriile de selecție. 

În etapa a doua (replicare) cu o durată de 12 luni (anul 2 de implementare), proiectul va fi implementat de 40 de biblioteci rurale (altele decât cele 10 biblioteci rurale din etapa pilot). În vederea selecției celor 40 de biblioteci rurale se va iniția un nou apel de participare în cadrul proiectului GirlPower Network la sfârșitul primei perioade de implementare (pilot). În a doua etapă, proiectul va fi implementat de alte 40 de biblioteci care vor implementa proiectul pe baza experienței din perioada pilot.

Obiectivul proiectului: Creșterea nivelului de capacitare (empowerment) a 500 de pre-adolescente și adolescente cu vârste între 10-16 ani, din 50 comunități rurale, din Romania, prin schimbarea atitudinii față de sine si față de comunitate, dobândirea de cunoștințe și competențe sociale în cadrul a minimum câte 10 sesiuni locale de peer-learning (învățare reciprocă) organizate în cele 50 Girl Power Hubs(GPH)/cluburi de fete înființate în 50 biblioteci publice rurale, din minimum 5 județe.

Resurse asigurate de proiect bibliotecilor pentru funcționarea GirlPower Hub-urilor (cluburilor de fete) în cadrul bibliotecilor : 

Bibliotecarii vor primi sprijin prin: 

 1. Organizarea unor instruiri propriu-zise, grupate la nivel de județe/regiuni, care îi va perfecționa în organizarea și facilitarea de întâlniri cu fetele din comunitățile lor, membre ale GirlPower Hub-ului/clubului de fete (inclusiv metodologia Cercuri de învățare/Learning Circles, instrumente pentru Book & debate clubs, metode de consultare participativă și organizare comunitară (photovoice, jurnalism cetățenesc, etc.).
 2. Materiale suport (pentru implementare și comunicare) create special pentru acest proiect. Vor fi dezvoltate  de echipa de proiect si experți externi instrumente de lucru si instrumente suport pentru activitățile curente în cadrul Hub-urilor, respectiv un kit pentru facilitatorii GirlPower Hub incluzand 10 formate de programming tematic (de tip plan de lectie), însoțite de toate resursele necesare bibliotecarului pentru a organiza si coordona întâlnirile Hub-ului nou creat. Acestea vor fi utilizate în GPHub-urile pilot, vor fi reanalizate și îmbunătățite pentru utilizarea în etapa de replicare a proiectului, în etapa a doua. 

Cele 10 teme ce vor fi documentate sunt:

 1. Educație pentru sănătate – corpul meu, alegerea mea
 2. Comunicare asertivă
 3. Independență financiară. Antreprenoriat
 4. Diferiți dar împreună – diversitate, toleranță, incluziune, coeziune
 5. Fake-news și fact-checking – noțiuni de media literacy și gândire critică
 6. Schimbarea climatică – ce putem face fiecare dintre noi
 7. Cum gestionăm violența și bullying-ul în online și offline?
 8. Meseriile viitorului
 9. Wellbeing
 10. Cetățenie activă

Rolul bibliotecarilor în proiect: 

 • Facilitează semnarea unui Acord de parteneriat între Progress Foundation și Primăria comunității în care se află biblioteca. Pe baza acestui Acord, în fiecare dintre cele 50 de comunități rurale vor fi înființate cluburi civice ale fetelor cu vârste cuprinse între 10 si 16 ani, cluburi denumite GirlPower Hubs care vor funcționa sub coordonarea bibliotecarului care va fi facilitatorul activităților clubului (Hub-ului), în spațiul bibliotecii publice din localitățile respective.
 • Asigură înscrierea fetelor de 10-16 ani în club/Hub pe baza unui Acord de voluntariat semnat între bibliotecar și părinții/tutorii acestora.
 • Organizează în cadrul bibliotecii un spațiu dedicat funcționării clubului/Hub-ului, asigurând accesul la calculator și internet pentru membrele clubului. 
 • Participă la sesiunea de instruire a bibliotecarilor (2 zile) organizată de Fundația Progress și își însușește informațiile predate necesare implementării proiectului.
 • Coordonează funcționarea Hub-ului și organizează 10 sesiuni de peer-learning pentru lecturi și dezbateri a unor texte selecționate atent pentru a acoperi 5 teme de interes pentru fetele înscrise în club, teme ce vor fi alese dintre cele 10 teme ale kit-ului puse la dispoziție de Progress Foundation,  customizând astfel activitatea Hub-ului pe nevoile locale.
 • Coordonează și facilitează realizarea de către membrele GirlPowerHub-ului a unui plan de acțiune comunal adaptat la nevoile locale cât si implementarea acestuia.
 • Coordonează și facilitează punerea în aplicare a planului de acțiune comunal, cu participarea autorităților.
 • Colaborează permanent pe parcursul implementării proiectului cu Fundația Progress și completează/transmite informațiile și chestionarele privind situația implementării proiectului solicitate de Fundația Progress, la termenele stabilite de aceasta.

Proiectul GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural este derulat de Fundația Progress și beneficiază de o finanțare în valoare de 83.700 euro euro, prin programul Active Citizens Fund Romania, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants #feteputernicerural #FundatiaProgress #prinpasimicisalturiuriase


Descoperă mai multe despre proiect și citește studiul care se află la baza acestuia!

Fundația Progress